Binu Vadakkencherry

മുഖമൊഴി | നന്ദിയോടെ…

ബാല്യകാലത്ത് കഥകളും നോവലുകളും വായിക്കുവാന്‍ ഏറെ ഇഷ്ട്ടമായിരുന്നു. പഞ്ചായത്ത് ലൈബ്രറിയില്‍ നിന്നും പഴമയുടെ ഗന്ധമുള്ള പുസ്തകങ്ങള്‍ എന്നെ അക്ഷരലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു . ഓരോ കഥകളിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുബോഴും ആ കഥ ഞാന്‍ എഴുതിയാല്‍ എങ്ങനെയുണ്ടാകും എന്ന തോന്നല്‍ ഭരിക്കുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ സ്വന്തമായി കുത്തികുറിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുമെങ്കിലും അതെല്ലാം വിഫല ശ്രമമായി മാറി.

കൂടുതല്‍ വായനക്കായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Read articles, stories fictions, and many more items written by Binu Vadakkencherry.

ജന്മദിനത്തിൽ, സാമുഹ്യമാധ്യമത്തിലൂടെയും അല്ലാതെയും ആശംസ അറിയിച്ചവര്‍ക്ക് തിരിച്ചു നന്ദി പറഞ്ഞും...അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തും... തീരാതെ വന്നപ്പോൾ എന്നിൽ ഒരു ചിന്തയുണ്ടായി, വെറും ശവകല്ലറ വരെ മാത്രം ബന്ധമുള്ളവരോട് നമുക്ക്
സ്വപ്നത്തിനും സാക്ഷാത്കാരത്തിനും ഇടയിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ‍ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ച പ്രതീക്ഷയുടെ നാമ്പുകളാണ് സ്വപ്‌നങ്ങൾ! ഒരു സ്വപ്പനത്തെ താലോലിച്ചു അതൊരു അഭിലഷമായി വളർത്തിയും, ആ സ്വപ്നം കൈവരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥനയും, കഠിനമായ
അതൊരു ഗുഹയായിരുന്നു .... #ഗുഹ (John 11.38) നാം നിശ്ചയിച്ച സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ വിടുതൽ ലഭിച്ചിലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനകൾ നിര്‍ത്തിയെങ്കിൽ‍, അപ്രതീക്ഷമായി ഗുരു നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരും… അപ്പോൾ
ലോകമെമ്പാടും 'ക്രിസ്തുമസ്' ഒരു ദിവസമായി ഓര്‍മ്മക്കായി സമ്മാനങ്ങള്‍ കൈമാറി ആഘോഷിക്കുമ്പോള്‍, ഈ ലോകത്തില്‍ കിട്ടാവുന്നതില്‍ ഏറ്റവുംവലിയ സമ്മാനമായി ദൈവം തന്‍റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നല്‍കിയതിലൂടെയാണ്‌ ഭൂമിയില്‍ ആദ്യത്തെ
''അര്‍ഹിക്കാത്ത സ്ഥാനങ്ങള്‍ അലങ്കരിക്കുന്നവര്‍ അഹങ്കരിക്കും; സമയം എത്രേ വൈകിയാലും അര്‍ഹിക്കുന്നവരില്‍ 'അര്‍ഹതപ്പെട്ടതു' വന്നു ചേരും'' - ബി വി
വിക്കനായ മോശയെ ലക്ഷം ജനതകളെ നയിക്കുവാന്‍ ബലപെടുത്തിയ ദൈവം... അപ്പന്‍റെ ആട് മെയിച്ചു നടന്ന ദാവിദിനെ രാജാവാക്കി ഉയര്‍ത്തിയ ദൈവം... പതിനായിരകണക്കിനു മീനുകളുള്ള ഗലീല കടലില്‍ "ചതുദ്രുഹ്മപ്പണ്ണം"
ലോകം നൽകുന്ന നിരാശനിറഞ്ഞ സന്ദേശം ചുരചെടി തണലിൽ എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിച്ചാലും അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകും മുൻപേ ഉടയോൻ നമ്മെ കണ്ടതിനാല്‍ തന്‍റെ പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തികരണത്തിനായി
നന്മകളെ പുറത്താക്കി തിന്മകള്‍ മാത്രം വസിക്കുന്നിടത്ത്  ചതികള്‍ നിറഞ്ഞ ഇരകളുടെ ലോകത്തില്‍ ഞാന്‍ എന്‍ വെളിച്ചം കാണുന്നു  സ്നേഹത്തിന്‍ പൊന്‍കിരണങ്ങള്‍  സല്‍ഗുണം-സത്യം-നീതിയുടെ  മേലേട ചൂടിയോരു  വെളിച്ചമായി എനിക്ക് ചെല്ലണം
മോഹങ്ങളെ കൂട്ടിലാക്കി ദുഖത്തിൻ ഓടാബലിട്ട്‌ കണ്ണീരിൻ താഴുകൊണ്ട്‌  പൂട്ടിയ ലോകത്തിൽ...   ഉടയോന്റെ സ്വപ്നം നിറവേരാൻ ചെറുപ്രാവു കുറുകുന്നു, കാത്തിരിക്കുന്നു...   വസന്തമെത്തുമ്പോൾ പറന്നുപോകണം, എനിക്കെന്റെ മണവാളന്റെ
നിന്നെ മറക്കുന്നുയെങ്കിൽ എന്റെ വലംകൈ മറന്നുപോകട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടി പണ്ടത്തെപോലെ ഒരു കാലം വരുമെങ്കിൽ...   അലരിവൃക്ഷങ്ങളിമേൽ തൂക്കിയിട്ട കിന്നരംകൊണ്ട്‌ നിനക്കൊരു ഗീതം ഒരിക്കൽ കൂടി ആലപിക്കണം