വാർത്തക്കപ്പുറം: തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ഒരുങ്ങാം

തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ഒരുങ്ങാം

ലോകത്തിലെ വലിയ ജനാതിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യ മറ്റൊരു ലോകസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പും കൂടി നേരിടാൻ   ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞനാളുകളിൽ നാം കണ്ടതും കേട്ടതും അത്രേ സുഖം പകരുന്ന വാർത്തകൾ ആയിരുന്നില്ല. അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇന്ധനവില തന്നെ.

രാജ്യത്തിലെ പ്രകൃതി വിവിഭവങ്ങൾ കുത്തകമുതലാളിമാർ ‍ചൂഷണം ചെയുന്ന രീതികൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ പുറത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശബ്ദദികേണ്ടവർ ‍മൗനം പാലിക്കുകയാണ്. ഏപ്രിൽ മാസം ഗ്യാസിന്റെ പുതിയ വില നടപാകുകയാണ്. ഗ്യാസ്‌, പെട്രോൾ വില വീണ്ടും കൂടിയാൽ വിലകയറ്റവും, നാണയപെരുപ്പവും വീണ്ടും കുത്തനെ ഉയരും എന്നതിൽ രണ്ടു പക്ഷമില്ല.

കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രസാവഹം തന്നെ. സീറ്റിനു വേണ്ടി പാർട്ടി മാറുന്നവർ‍, സിനിമതാരങ്ങളെ നിർത്തി ‘ഇന്നസെന്റായ’ വോട്ടർമാരെ നേടുവാൻ ഒരുകൂട്ടർ‍ നെട്ടോട്ടമോടുമ്പോൾ, ‘ജഗതീശ്വരന്മാരിൽ’ വിശ്വസമുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുമോ ആവോ? ജയിക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് ‘സിന്ദാബാദ് ‘ വിളിക്കുന്ന നൂനപക്ഷക്കാർ തങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഏതാണെന്ന് മുന്നമെ വ്യക്തമാക്കിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു.

വർഷങ്ങളുടെ തഴക്കവും പഴക്കവുമുള്ള കോട്ടകൾ തൂത്തുവാരിയ കുറ്റിചൂലിന്റെ കടന്നുവരവ് പലർക്കും ദോഷം ചെയ്തേക്കാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു വലിയ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുമെന്ന് ആരും മോഹികേണ്ട. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുബോൾ പല്ല് ഇളിച്ചു കാട്ടിയും, ഭരണത്തിൽ കയറിയാൽ ജനങ്ങളെ കൊഞ്ഞനംകുത്തുന്നവരെ ഇനിയെങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞിലെങ്കിൽ ‍ നാം വിഡ്ഢികളാകും.

സോഷ്യൽ ‍സൈറ്റുകളിൽ കണ്ടതായ ഒരു അടികുറിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ്;

ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് വിഡ്ഢിയായാൽ ഒരു ദിവസമേ ആകേണ്ടതുള്ളു എന്നാൽ ഏപ്രിൽ പത്തിന് വിഡ്ഢിയായാൽ അഞ്ചു വർഷം നാം വിഡ്ഢികളാകും

സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ മഹിമകൾ ‍ വാഴ്ത്തികൊണ്ട് ‘പൈഡ് ന്യൂസ്‌’ നല്‍കിയും, വോട്ടു അഭ്യർത്ഥിച്ചുള്ള വാർത്തകളിലെ ചതികൾ ജനങ്ങൾ മനസിലാക്കിയെ മതിയാകു. സമൂഹത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായ ‘മാധ്യമങ്ങൾ’ ജനങ്ങളുടെ പക്ഷത്തു നിൽക്കട്ടെ.

യിസ്രേൽ ‍ജനത്തിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാർ ‍ഒരുമ്മിച്ചു ഒരേ സ്ഥലം ഒറ്റു നോക്കിയപ്പോൾ വ്യത്യസ്ഥ കഴിച്ചകൾ കണ്ടതുപോലെ ഇന്നും വാർത്തകൾ നാം കേൾക്കാറുണ്ട്. കേൾക്കുന്നതെല്ലാം ശെരിയെന്നു വിശ്വസിചൂകൂടാ. തിരഞ്ഞെടുക്കപെട്ടവർ ജനങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളും‍, ലക്ഷ്യങ്ങളും ഭരണം കൈയിൽ വരുബോൾ ‍മറന്നു പോകുന്നവർ.

നവയുഗ അത്മീയത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം. ദൈവിക തിരഞ്ഞെടുപ്പും വിളിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും കാനാൻ യാത്ര മറന്നു ഹാരാനിലെ സമ്പത്തിൽ സംതൃപ്തി അണയുന്നവർ.

ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്, വിശുദ്ധ ജീവിതത്തോടെ ക്രിസ്തുവാകുന്ന മുന്തിരിവള്ളിയിൽ ചേർന്നു നിന്ന് നല്ല ഫലം കായ്ച്ചു, കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനായി കത്തിരിക്കുവാനാണ്. ദൈവത്താൽ ‍തിരഞ്ഞെടുക്കപെട്ടവരായ നാം വരാൻ പോകുന്ന വലിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ‍ തള്ളപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ഒരുങ്ങാം!

– ബിനു വടക്കുംചേരി

Comments are closed.