ഗാനം: രണ്ടായ തിരശീലക്കിടയിൽ

പാട്ടു കേള്‍ക്കുവാന്‍ ആദ്യത്തെ വരിയില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 

Lyrics: Binu Vadakkencherry
Music & VOX : Jetson Sunny

Comments are closed.