ഗാനം: നിൻ സ്നേഹമെന്നിൽ നിറവാൻ

പാട്ടു കേള്‍ക്കുവാന്‍ ആദ്യത്തെ വരിയില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 

ഈ ഗാനത്തിനായി താഴെയുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക് ചെയുക:-

YouTube:      Facebook:

Lyrics: Binu Vadakkencherry
Music: Abin George
Vocals: Tinu Moncy & Shreya Varughese
Camera: Jithin T Issac
Direction & Programming: Alex Mathew

Comments are closed.