ചെറുചിന്ത: സെറ്റില്‍മെന്റ്

ഗ്രഹത്തിന്റെ മരുഭൂമിക്കു തണലേകാൻ വിധിക്കപെട്ടവരാന്നു പ്രവാസികളിൽഏറിയപങ്കും. പലരും ഗള്‍ഫിൽ വരുന്നതിനു പിന്നിൽ ചില സ്വപ്പനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഒരു വീട് വെക്കണം, സാമ്പത്തിക കെട്ടുറപ്പ് വരുത്തണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ… അത് കഴിഞ്ഞാൽ‍ നാട്ടിലേക്കു തിരിച്ചുചെന്ന് ‘സെറ്റിൽ’ ആകണമെന്ന് വിചാരിക്കും എന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നതോ നേരെ തിരിച്ചും.

ഗള്‍ഫിൽ‍ എത്തിയാൽ സ്വപ്പനങ്ങൾ വര്‍ദ്ധിക്കും, കടങ്ങൾ പെരുകും അങ്ങനെ പലവിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ‍ അവരെ ‘നിത്യപ്രവാസി ‘ ആക്കിമാറ്റുന്നത് പതിവ് കാഴ്ചയാണ്.

എല്ലാം ‘സെറ്റിൽ‍’ ആയി എന്തെങ്കിലും ചെയാമെന്നു കരുതിയാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ജോലിയിൽവിശാലത, വീട്, വിവാഹം തുടങ്ങിയവക്ക് ഒരു സമയം ഉണ്ട്, ആ സമയത്ത് നാം മൗനമായി നിന്നു കൊടുത്താൽ‍ മതി അവ തനിയെ നടക്കും പ്രത്യുത ‘ സെറ്റില്‍മെന്റ്’ ന്റെ പേരിൽ അവയെ നാം തിരസ്കരിച്ചാൽ പിന്നീട് അത്തരം അവസരങ്ങൾ നമ്മിൽ‍ വന്നുചേരമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഔചിത്യം.

എന്റെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഞാൻ ഒരാളെ പരിചയപെടുവാനിടയായി. അവർ വിവാഹിതരായിട്ടു മൂന്ന് വര്‍ഷങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തലമുറകളെകുറിച്ച് ചോദിച്ചു. അതിനു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു

“സെറ്റില്‍മെന്റ് ആയിട്ടു മതി പുതിയ അതിഥിയെ വരവേല്‍ക്കാൻ‍ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം” ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഗൗരമായി പിന്നീടു ചിന്തിച്ചപ്പോൾ തുലിക ഒന്ന് ചലിപ്പിക്കണമെന്നു തോന്നി.

ഈ സെറ്റില്‍മെന്റ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ നല്ല വരുമാനമുള്ള ജോലി കിട്ടണം, അതുപോലെ ഭാര്യക്കും ജോലിയാകണം ഫ്ലാറ്റിന്റെ വാടക കൊടുത്തു ചിലവു കഴിഞ്ഞു അല്‍പ്പം മിച്ചം ഇല്ലാതെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ നോക്കും?? (എല്ലാം വിവരിക്കുന്നില്ല) എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ്യം.

എന്നാൽ ‍ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ ദൈവം കനിഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന ഉദരഫലത്തെ ഇല്ലായിമ ചെയുന്ന പ്രവണത തീര്‍ത്തും തെറ്റാണു. ദൈവിക കനിവിനായി ഒരുകൂട്ടം ആളുകൾ പ്രാര്‍ത്ഥനകഴിക്കുബോൾ, മറുഭാഗത്തു അത് തിരസകരിച്ചും, നശിപ്പിച്ചും തീരാത്ത ശാപം വരുത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് ദൈവിക ദാനമായ തലമുറയെ തട്ടിതെറിപ്പിക്കുബോൾ ‍ഒന്ന് ഓര്‍ക്കുക

നിങ്ങൾസെറ്റില്‍മെന്റ്ആകുബോൾ ദൈവം കനിയണമെന്നില്ല

സുഖ-ദുഖ സമിശ്ര ജീവിതത്തിൽ ദുഖങ്ങളിലും ആനന്ദം കണ്ടെത്തുമ്പോളാണ് ജീവിതം പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നത്.

എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഒതുക്കി ലൈഫ് സെറ്റിലാക്കികൊണ്ട് സന്തോഷമായി ജീവിക്കാമെന്നത് സ്വപ്പനങ്ങൾ മാത്രമായി തീരുബോൾ പ്രശ്നങ്ങളെ നിര്‍ഭയം നേരിട്ട് ദൈവം നല്‍കിയ ജീവിത്തിലെ സന്തോഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ നമ്മുക്ക് കഴിയണം.

അനീതി ചെയുന്നവനെല്ലാം പാപത്തിന്‍ ദാസനായിതീരുബോൾ നീതിക്കായി വിശന്നു ദാഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് “തൃപ്തി” വരുക തന്നെ ചെയും. ലോകം തരുന്ന യാതൊന്നും നമ്മെ തൃപ്തിപെടുത്തതിരിക്കുബോൾ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പ്രത്യശയാൽ നിറക്കുന്നു. ദൈവത്തെ അറിയുവാനും പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചെയും.

“നീതിക്ക് വിശന്നു ദാഹിക്കുനവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവര്‍ക്ക് തൃപ്തി വരും” (മത്തായി 5:6)

– ബിനു വടക്കുംചേരി

Comments are closed.