Browsing Tag

ചാരുവാൻ ഒരാൾ

ഭാവന: ചാരുവാൻ ഒരാൾ 

  അങ്ങനെ സഹോദരിമാരുടെ സാക്ഷ്യം അവസാനിച്ചു. ഇനി സഹോദരന്‍മാരുടെ ഊഴമാണ്. ഒരു പാട്ടോടെ കൊച്ചു സഹോദരൻ സാക്ഷ്യത്തിനായി ഏഴുനേറ്റു. '' ആരും ഇല്ല…