വ്യക്തിത്വം

വാക്കും പ്രവർത്തിയും വേർപിരിയുന്നിടത്ത് വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപെടുന്നു

ലേഖനം: ലാസരെ പുറത്തുവരുക

മറിയയുടെയും അവളുടെ സഹോദരി മാർത്തയുടെയും ഗ്രാമമായ ബേഥാന്യയിൽ അവരുടെ സഹോദരനായ ലാസർ ദീനമായികിടന്നു. ഒരു വിടുതലിനായി യേശുവിന്റെ അരികിൽ ആളെ…

ചന്തവും ഉചിതവും

ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ: വിശ്വാസികൾ പ്രാർഥനവേളയിലും ഉപദേശിമാർ പ്രസംഗത്തിനിടയിലും ഒരെപൊലെ പറഞ്ഞുകേൾക്കുന്ന വാക്കുകളാണു "ചന്തവും ഉചിതവും"…

ആഗ്രഹങ്ങൾ

ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വിജയങ്ങളുടെയും ആരംഭം ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുമാണ്... ദൈവാശ്രയവും ,അദ്ധ്വാനത്തിന്‍റെ സഹായവുമില്ലാതെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാക്ഷാൽകരിക്കില്ല

ശുഭചിന്ത: നന്ദി…

ജന്മദിനത്തിൽ, സാമുഹ്യമാധ്യമത്തിലൂടെയും അല്ലാതെയും ആശംസ അറിയിച്ചവര്‍ക്ക് തിരിച്ചു നന്ദി പറഞ്ഞും...അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തും... തീരാതെ വന്നപ്പോൾ…

ശുഭചിന്ത: അത്യന്ത സ്നേഹം

മുന്‍ പ്രധാന മന്ത്രി, മുന്‍ ഗവര്‍ണര്‍, റിട്ട: പോലീസ്, റിട്ട:ആദ്യപകന്‍, തുടങ്ങി ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഉന്നതരും ഒരു കാലം കഴിയുമ്പോള്‍ മുന്നില്‍…