വാർത്താക്കപ്പുറം: ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഇനിയും

(ഗോസ്പൽ എക്കോസ്,ഐ. പി. സി. വടക്കഞ്ചേരി സെന്റർ ദ്വൈമാസിക, April, 2011) ജപ്പാന്റെ വടക്കു കിഴക്കൻ തീരത്ത് സെൻദാസ്, മിയാഗി എന്നീ നഗരങ്ങൾക്കു സമീപം പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ വൻ ഭൂകമ്പത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ കൂറ്റൻ രാക്ഷസത്തിരകളിൽ ആയിരത്തിലേറെ പേർ മൺമറിഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷെ നാം മറന്നിട്ടുണ്ടാവാം. ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഇനിയും ഭൂമിയെ കുലുക്കും എന്ന് ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ബൈബിളിൽ ഹഗ്ഗായ് പ്രവാചകൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയേയും കടലിനയും ഇളക്കും (ഹഗ്ഗായി 2:6) തീർന്നില്ല, യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്…Continue reading വാർത്താക്കപ്പുറം: ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഇനിയും