അഭിമുഖം: എം. ജോൺസൺ

ക്രൂശിന്റെ സാക്ഷ്യവുമായി കുവൈറ്റിൽ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ സുവിശേഷ വേലയോടനുബന്ധിച്ചു ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവസഭയുടെ കൗൺസിൽ അംഗം, സോണൽ ഡയറക്ടർ, ക്രെഡൻഷ്യൽ (credential) ബോർഡ് ഡയറക്ടർ തുടങ്ങി വിവിധ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു ഇപ്പോൾ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ്, കുവൈറ്റ്‌ ദൈവസഭയുടെ ശുശ്രുഷകനായി നിയമിതനായ പാസ്റ്റർ എം. ജോൺസൺനുമായി ബ്രദർ ബിനു വടുക്കുംചേരി നടത്തിയ അഭിമുഖം (2015) > ഏതു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുമാണ് സുവിശേഷ വേലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്, ഏതൊക്കെ നിലകളിൽ പ്രവർച്ചിട്ടുണ്ട് ? >> 1977 –…Continue reading അഭിമുഖം: എം. ജോൺസൺ